Site Overlay

Alkyd 1423

EBA 1423 X-70 là nhựa Alkyd gầy gốc dầu dừa với màu sắc tuyệt hảo và khả năng giữ màu t

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

THÔNG TIN SẢN PHẨM

1. Mô tả

EBA 1423 X-70 là nhựa Alkyd gầy gốc dầu dừa với màu sắc tuyệt hảo và khả năng giữ màu tốt

2. Đặc tính

– Độ cứng, độ bóng và khả năng bám tốt
– Màu sáng
– Khả năng chống ngả vàng cao

3. Khả năng hòa tan

– Rượu :Tan ít
– Ketone :Tan hoàn toàn
– Ester :Tan hoàn toàn
– Aromatic :Tan hoàn toàn
– Aliphatic :Tan ít

4. Tính tương hợp

– Long Oil : Không tương hợp
– Medium Oil : Kém tương hợp
– Short Oil : Ít tương hợp
– UF, MF, UMF resin : Tương hợp
– Nitrocellulose 1/4s : Tương hợp
– Aromtic, Aliphatic isocyanate : Tương thích

5. Thông số kỹ thuật

– Gốc dầu : Dầu dừa
– Độ dài dầu : 34%
– Độ màu (Gardner): : Max 1
– Độ nhớt: (Gardner-Holdt, 25 deg C) : Z2-Z4 (60% trong Xylene)
– Chỉ số acid (mgKOH/g rắn) : Max 10
– Hàm lượng rắn: : 70%
– Dung môi hòa tan : Xylene

ỨNG DỤNG

– Ứng dụng chủ yếu trong sơn NC và các hệ men hấp